Miễn trừ trách nhiệm

Chào mừng bạn đến với Cakhia TV! Để đảm bảo sự minh bạch và hiểu rõ về trách nhiệm của chúng tôi, bài viết này sẽ trình bày chi tiết về chính sách miễn trừ trách nhiệm của Cakhia TV. Những quy định này giúp làm rõ giới hạn trách nhiệm của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ, bảo vệ quyền lợi cho cả người dùng và Cakhia TV.

Nội dung và thông tin

Cakhia TV cung cấp nội dung và thông tin liên quan đến bóng đá dưới dạng trực tiếp, phân tích, và tin tức. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, hoặc kịp thời của các thông tin này. Người dùng nên tự đánh giá và xác minh các thông tin từ nhiều nguồn khác nhau trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên nội dung mà chúng tôi cung cấp. Cakhia TV không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin trên nền tảng của chúng tôi.

Nội dung và thông tin
Nội dung và thông tin

Dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba

Cakhia TV có thể chứa các liên kết hoặc quảng cáo đến các trang web, dịch vụ, hoặc sản phẩm của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, tính xác thực, hoặc các hoạt động của các bên thứ ba này. Việc sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm của bên thứ ba là hoàn toàn tự nguyện và người dùng phải chịu trách nhiệm đối với các rủi ro liên quan. Cakhia TV cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ giao dịch thương mại, khiếu nại, hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm của bên thứ ba.

Bảo mật và an ninh thông tin

Mặc dù Cakhia TV áp dụng các biện pháp bảo mật và an ninh thông tin hợp lý để bảo vệ dữ liệu người dùng, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin cá nhân và dữ liệu người dùng sẽ luôn được bảo vệ tuyệt đối khỏi các mối đe dọa như hacker, virus, hoặc các cuộc tấn công mạng khác. Người dùng cần tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình và thực hiện các biện pháp an toàn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Trách nhiệm pháp lý và bồi thường

Người dùng đồng ý rằng việc sử dụng Cakhia TV là trên cơ sở “như hiện có” và “như có sẵn”. Chúng tôi không bảo đảm rằng dịch vụ của Cakhia TV sẽ không bị gián đoạn hoặc lỗi. Trong trường hợp có tranh chấp pháp lý hoặc khiếu nại phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ, người dùng đồng ý rằng Cakhia TV sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn đến thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, hoặc do hậu quả. 

Trách nhiệm pháp lý và bồi thường
Trách nhiệm pháp lý và bồi thường

Lời kết

Chính sách miễn trừ trách nhiệm của Cakhia TV nhằm bảo vệ quyền lợi của cả người dùng và nền tảng, đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong mọi hoạt động

Xem thêm