Chính sách bảo mật

Trong thế giới số phát triển nhanh chóng ngày nay, việc bảo vệ thông tin và quyền riêng tư là vô cùng quan trọng. Tại Cakhia TV, chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn thông tin và sự riêng tư cho mỗi thành viên trong cộng đồng của chúng tôi. Chính sách bảo mật của chúng tôi không chỉ đơn thuần là các quy định pháp lý mà còn là sự cam kết sâu sắc để xây dựng niềm tin và sự bảo vệ tối đa cho người dùng trải nghiệm mỗi khi ghé thăm Cakhia TV.

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Cakhia TV chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết và hợp pháp để cung cấp các dịch vụ cho người dùng, như tên, địa chỉ email, thông tin liên lạc và thông tin thanh toán khi có sự chấp thuận của người dùng. Chúng tôi cam kết không thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự cho phép của phụ huynh hoặc bảo trợ pháp lý.

Thông tin cá nhân được thu thập sẽ được sử dụng để cung cấp các dịch vụ trên Cakhia TV, quản lý tài khoản người dùng, xử lý thanh toán và liên lạc khi cần thiết. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để gửi thông báo, cập nhật hoặc thông tin liên quan đến dịch vụ, sự kiện hoặc khuyến mãi mà người dùng có thể quan tâm.

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân
Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bên thứ ba mà không có sự cho phép của người dùng, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Quyền lợi và lựa chọn của người dùng

Người dùng có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Họ cũng có quyền từ chối nhận thông tin thương mại từ chúng tôi bằng cách thay đổi cài đặt trong tài khoản của mình hoặc thông qua các liên lạc trực tiếp với chúng tôi.

Quyền lợi và lựa chọn của người dùng
Quyền lợi và lựa chọn của người dùng

Liên kết đến các trang web bên ngoài

Cakhia TV có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài hoặc dịch vụ của các bên thứ ba không liên quan đến chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các hoạt động của các trang web này. Người dùng nên kiểm tra chính sách bảo mật của các trang web bên ngoài trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho họ.

Lời kết

Chính sách bảo mật của Cakhia TV nhằm đảm bảo sự tin cậy, bảo mật và sự bảo vệ tối đa cho thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất trong việc bảo vệ dữ liệu và luôn luôn chú trọng đến sự hài lòng và an toàn của cộng đồng người dùng.

Xem thêm